Asplan Viak
Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Boganeset turvei

Prosjektkategori

Friluftsliv og naturmiljø

Lokasjon

Stavanger

Om prosjektet

Den nyanlagte turveistrekningen supplerer den offentlige turveien langs sjøen. Turveien er regulert gjennom etablerte villahager i strandsonen.

Boganes friområde inngår i den regionale grøntstrukturen langs Gandsfjorden. Den nyanlagte turveistrekningen supplerer den offentlige turveien langs sjøen. Turveien er regulert gjennom etablerte villahager i strandsonen.

Turveien varierer fra 1.2 til 2.5 meters bredde og er anlagt med skreddersydde natursteinsmurer og hageporter mot tilgrensende naboeiendommer. Minimale inngrep er forutsatt i spesielt sårbare soner. Strandsonen er spesielt hensyntatt mot våtmarksområder med vernestatus.

Det har blitt gjort noe terrengforming og fjerning av eksisterende vegetasjon langs strekningen. Deler av eksisterende steinplastring langs sjøen har blitt reetablert og det er blitt plantet inn ny vegetasjon i privathager. Enkelte partier har fått nye bryggekonstruksjoner og det er satt opp benker enkelte steder.

 

Foto:
Ida Helen Tørud
Gunn Helen Hansen