Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

02

03

04

05

Telenor

Prosjektkategori

Parker og byrom, Kontorbygg

Lokasjon

Fornebu

Om prosjektet

Målet med plantingen er å integrere tomten som tidligere var flyplass som en del av kystlandskapet.

Prosjektet omfatter parken og torget ved Telenors hovedkontor. Torget er den sentrale møteplassen i anlegget og har en myk, gruslagt flate som plassgulv. Langs fasadene er det frodige hagesoner, og sentralt på plassen er det fargerik, kunstneriske utsmykning. Parken består av gressletter og åpen furuskog, som en tolking av det gamle kulturlandskapet på Fornebu. Målet med plantingen er å integrere tomten som tidligere var flyplass som en del av kystlandskapet. Overvannet fordrøyes i to dammer før det ledes ut i fjorden. I strandsonen er det bygget badebrygge, badehus og kyststi med benker og grillplasser.

 

Fotograf: Alf Haukeland / Ivan Brodey