Foto: Jiri Havran
Foto: Jiri Havran

01

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

02

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

03

Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

04

Foto: Jiri Havran
Foto: Jiri Havran

05

Foto: Jiri Havran
Foto: Jiri Havran

06

Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

07

Foto: Jiri Havran
Foto: Jiri Havran

08

Stavanger Kulturskole og Stavanger Katedralskole

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Lokasjon

Stavanger sentrum

Tidsrom

2007 - 2012

Utmerkelser

Statens Byggeskikkpris 2013

Om prosjektet

Prosjektet omfatter to nye skoler, Stavanger kulturskole og Stavanger katedralskole. Mellom skolene er det et felles byrom inntil en vernet bygning fra tidlig 1900 tall.

Tanken bak uformingen har vært å etablere et fleksibelt bygulv som åpner seg mot vannet. Dette er også tenkt å kunne brukes i undervisningssammenheng. De store høydeforskjellene mellom gata, kaia og bygningene er løst ved å etablere flere skråplan som danner trinnfrie adkomster og soner for opphold. Solide materialer som kostet betong, naturstein og eik er tilpasset lokaliseringen ved kaia. Plassen har fått tuntre og skjermende vegetasjon mot nordavinden. Prosjektet fikk Statens byggeskikkpris i 2013.