Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

06

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

07

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

08

Nordpolen skole

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Lokasjon

Oslo

Om prosjektet

Barne- og ungdomsskolen er en rehabilitert videregående skole fra 1950 tallet og ligger i Sagene bydel.

Barne- og ungdomsskolen er en rehabilitert videregående skole fra 1950 tallet og ligger i Sagene bydel. Utearealet er begrenset, og arealene er derfor utnyttet til fulle. Terrengforskjellen på 14 meter er aktivt brukt til klatring sommerstid og aking om vinteren. Utearealet er sonedelt med store aktivitetsarealer for de minste barna og varierte sittemuligheter for ungdomstrinnene. Gabioner fylt med Grorudgranitt skjermer skolen mot trafikkstøy fra Sandakerveien. De blå fargene i gummidekket er hentet fra detaljer i byggets fasade. De kalde blå fargene harmonerer godt med skolens navn, som kommer av at stedet lå lengst nord i Kristiania, mot Aker herred.