Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey

01

Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen

02

Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen

03

Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen

04

Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen

05

Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen

06

Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen

07

Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey

08

Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey

09

Kværnerbyen

Prosjektkategori

Parker og byrom, Boliger

Lokasjon

Oslo

Om prosjektet

Kværnerbyen har blitt gitt identitet som tidligere industristed. Mellom byggene er det anlagt urbane uterom med vann og blomsterrik vegetasjon som hovedingredienser.

Området i Kværnerdalen har i generasjoner vært preget av industrihistorie. Da aktiviteten i 1999 ble lagt ned og området solgt, startet utviklingen av området som en ny bydel i Oslo. Kværnerbyen har blitt gitt identitet som tidligere industristed. Mellom byggene er det anlagt urbane uterom med vann og blomsterrik vegetasjon som hovedingredienser. Fargerike stauder sørger for årstidsvariasjoner i anlegget. Sitteplasser og aktivitetsarealer er anlagt flere steder mellom byggene. Vannspeil og kanaler er stramt utformet, og intensjonen bak utformingen har vært at uterommene skal innby til nærkontakt og opplevelser direkte knyttet til vannet. Takvann og overflatevann fra gårdsrommene brukes aktivt i vannanleggene.

 

Les mer om prosjektet i KVARTALET:
Transformasjon