Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey

01

Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey

02

Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey

03

Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey

04

Portalbygget IT Fornebu

Prosjektkategori

Kontorbygg

Lokasjon

Fornebu

Om prosjektet

Det som tidligere var oppstillingsplass for fly utenfor terminalbygget er nå blitt kontorkompleks for IT Fornebu.

Det som tidligere var oppstillingsplass for fly utenfor terminalbygget er nå blitt kontorkompleks for IT Fornebu. Uterommene omkranses av monumentale bygg med mange kontorarbeidsplasser og skal derfor være hyggelige plasser å se ned på. De skal i tillegg fungere som vrimleareal og adkomstsone. En vannskulptur i granitt er det bærende elementet i uterommet. Den er tredelt med et øvre og nedre nivå som er koblet sammen med en vanntrapp. Det øvre nivået skal etterligne en oppkomme der vannet samler seg og flyter over. Det nedre nivået består av myke formasjoner. Dyser sender livlige vannstråler til værs og skaper liv i adkomstområdet.