Foto: Jan M. Lillebø, Bergens Tidende
Foto: Jan M. Lillebø, Bergens Tidende

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Foto: Jan M. Lillebø / Bergens Tidende
Foto: Jan M. Lillebø / Bergens Tidende

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Søreide skole

Lokasjon

Søreide, Bergen

Tidsrom

2010 - 2013

Utmerkelser

Nominert som kandidat til Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2014

Om prosjektet

Uteanlegget er utformet med tanke på å stimulere til allsidig lek og aktivitet både på opparbeidede lekeområder og i naturen.

Barneskolen på Søreide er et OPS-prosjekt i samarbeid mellom Skanska og Bergen kommune.

Opprinnelig var skoletomten åpen, vegetasjonskledt kulturmark. Uteanlegget er utformet med tanke på å stimulere til allsidig lek og aktivitet både på opparbeidede lekeområder og i naturen. Det har vært stor fokus på universell utforming i prosjektet. Det er laget til gode forbindelser mellom ute- og innearealer og man har lagt til rette for et best mulig aktivitetstilbud for alle. Samspillet mellom de arkitektoniske løsningene, plassering av bygget i terrenget og tilretteleggingen av uteområdene har gitt et skoleanlegg for fremtiden.