Foto: Nicolas Langevand
Foto: Nicolas Langevand

01

Foto: Pål Hoff
Foto: Pål Hoff

02

Foto: Pål Hoff
Foto: Pål Hoff

03

Foto: Pål Hoff
Foto: Pål Hoff

04

Foto: Pål Hoff
Foto: Pål Hoff

05

Foto: Pål Hoff
Foto: Pål Hoff

06

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

07

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

08

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

09

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

10

Høgskolen i Bergen

Prosjektkategori

Undervisningsbygg

Lokasjon

Bergen, Bergen kommune, Norge

Tidsrom

2004 - 2014

Utmerkelser

Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2014, Hederlig omtale i Statens Byggeskikkpris 2015

Om prosjektet

Utfordringen har vært å lage et raust, kompakt og allsidig uteområde for ulike brukere innenfor et relativt lite areal.

Høgskolen i Bergen er både en institusjon for undervisning og en bydel for naboer og beboere og Bergen by.

Den historiske bruken av området som verkstedhaller for jernbanen har vært viktig for utformingen. Noen gamle verkstedbygninger er bevart og danner en fin ramme rundt uterommene. Traverskraner, dreieskive og noen av hovedsporene har blitt bevart for å formidle stedets kulturhistorie. Eføy er brukt som bunndekke for å gjenskape opprinnelig vegetasjonsbruk på anlegget. Krokus i deler av jernbanetraseene viser hvor linjene har gått. Uteområdene er universelt utformet og robuste samtidig som de tåler høy bruksfrekvens.   

Skoleområdet knytter seg til resten av byen gjennom bybanestoppet like ved.