Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Halden fengsel

Prosjektkategori

Helse- og omsorgsbygg

Lokasjon

Halden

Tidsrom

2002 - 2011

Om prosjektet

Asplan Viak vant arkitektkonkurransen om Halden fengsel i 2002. Uterommene har ulike krav til sikkerhet, avhengig av områdenes bruk og tilgjengelighet.

Det var mye skog på tomta, og hovedutfordringen underveis var å få gehør for å ta vare på eksisterende terreng og vegetasjon som del av omgivelsene til de innsatte og ansatte. Hovedtyngden av institusjonen, de administrative funksjonene og de strengeste soningsenhetene er samlet på et lavere nivå. Her ligger også hovedport/sluse og idrettsplassen. På det øvre nivået ligger avdelingene som en krans rundt et rekreativt naturområde.

Det ligger strenge sikkerhetskrav til grunn for all prosjektering. Uterommene har ulike krav til sikkerhet, avhengig av områdenes bruk og tilgjengelighet. Selv om sikkerhetskravene har vært styrende for uteområdenes utforming, material- og vegetasjonsbruk, har man greid å skape steder for aktivitet og positiv samhandling.

Lenker

The New York Times: The Radical Humaneness of Norway’s Halden Prison

NRK: Episode 5 Kulturens Katedraler Halden fengsel