Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

01

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

02

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

03

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

04

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

05

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

06

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

07

Bystasjonen i Bergen

Prosjektkategori

Samferdselsanlegg

Lokasjon

Bergen

Tidsrom

2011 - 2013

Om prosjektet

1. februar 2013 åpnet den oppgraderte delen av Bergen busstasjon - nordre del. Bergen busstasjon er kollektivknuteputepunktet mellom Bybanen og lokale og regionale busser, lokalisert nær Bergen jernbanestasjon.

Hovedbegrunnelsen for opprusting av terminalen er universell utforming, kollektiv-tilbudet i Bergen skal bli tilgjengelig for alle. Løsninger som gjør terminalen tilgjengelig og hensiktsmessig for alle har vært et grunnleggende prinsipp gjennom hele plan- og byggeprosessen. Det ferdigstilte prosjektet viser en logisk, ryddig og vel organisert terminal med gode forbindelser til den omkringliggende byen.