Foto: Atle Kårstad
Foto: Atle Kårstad

01

Foto: Atle Kårstad
Foto: Atle Kårstad

02

Foto: Atle Kårstad
Foto: Atle Kårstad

03

Foto: Atle Kårstad
Foto: Atle Kårstad

04

Foto: Atle Kårstad
Foto: Atle Kårstad

05

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

06

Bybanen i Bergen

Lokasjon

Bergen

Tidsrom

2007 - 2010

Utmerkelser

Vakre vegers pris 2012

Om prosjektet

Bybanen er et nytt kollektivtransportsystem med helhetlig design og brukervennlighet.

Den første delen av Bybanen ble åpnet i 2010. Parsellen fra sentrum til Nesttun er 9,8 km. lang og har kostet 2,2 mrd kr. Bybanen er et nytt kollektivtransportsystem med helhetlig design og brukervennlighet. Prosjektet fikk «Vakre vegers pris» i 2012.

Bybanen skal være et synlig element i bybilde. Den skal ha prioritet foran andre trafikanter, noe som sikrer god framkommelighet. Banens hovedoppgave som transportmiddel er å binde sammen fotgjengervennlige bystrøk i tillegg til å være en katalysator for byutvikling langs banen. Bybanen fører til fortetting og redusert biltrafikk i områdene ved holdeplassene, noe som skaper en mer miljøvennlig by.

Det er opparbeidet gater og byrom i tilknytning til banen, og universell utforming ligger til grunn for alt utforming.