Foto: Per Olav Røgler Ramstad
Foto: Per Olav Røgler Ramstad

01

Foto: Per Olav Røgler Ramstad
Foto: Per Olav Røgler Ramstad

02

Foto: Per Olav Røgler Ramstad
Foto: Per Olav Røgler Ramstad

03

Foto: Per Olav Røgler Ramstad
Foto: Per Olav Røgler Ramstad

04

Sørlandet Kunnskapshavn

Prosjektkategori

Parker og byrom, Kontorbygg

Lokasjon

Arendal

Om prosjektet

Opparbeidelsen har foregått i flere utbyggingstrinn og er tenkt å skulle fungere både som urban bypark og som anløpssted for cruiseskip.

Sørlandet Kunnskapshavn er en del av det gamle havneområdet i Arendal sentrum og består av ny, sammenhengende promenade med parkmessige innslag. Opparbeidelsen har foregått i flere utbyggingstrinn og er tenkt å skulle fungere både som urban bypark og som anløpssted for cruiseskip. I 2012 ble arealene nærmest kontorbyggene etablert. Her ligger Vitenplassen, en park med funksjoner som gjenspeiler aktivitetene i Vitensenteret. I 2013/2014 ble deler av promenaden, trafikk- og lekearealer og grøntarealer etablert. Det er valgt solide, varige materialer som plasstøpt betong, granittmurer og konstruksjoner i stål og tre. Belysningen gjør området til et attraktivt oppholdssted også på kveldstid.