Foto: Eirik Myrnes Kadelburg
Foto: Eirik Myrnes Kadelburg

01

02

03

Foto: Eirik Myrnes Kadelburg
Foto: Eirik Myrnes Kadelburg

04

05

Arendal idrettspark

Prosjektkategori

Leke- og aktivitetsområder

Lokasjon

Arendal

Tidsrom

2008 - 2012

Om prosjektet

Det er lagt vekt på å skape trygge, gode møteplasser med menneskelige dimensjoner. Terreng og vegetasjon er brukt for å skape hyggelige oppholdssteder.

Oppgraderingen kom som resultat av at man ønsket å forsterke Arendal idrettspark som senter for fysisk aktivitet. Bygningsvolumene ble plassert i tett dialog mellom arkitekt og landskapsarkitekt. Anlegget har en tydelig gjennomgående akse fra kollektivfeltet i øst til skogsområdene i vest. All trafikk er tydelig avskilt fra oppholdsarealene. Aktivitetstilbudene er etablert nær bygget og her er det sandvolleyball, sandhåndball, utendørs tennis- og basketballbaner. Det er lagt vekt på å skape trygge, gode møteplasser med menneskelige dimensjoner. Terreng og vegetasjon er brukt for å skape hyggelige oppholdssteder. Spiseområde og hovedinngang er plassert med utsikt mot aktivitets- og skateområdene, etter «se-og-bli-sett» prinsippet. Materialbruken er enkel med robuste materialer som plasstøpt betong, granitt og kebony.

 

 

Fotograf:
Eirik Myrnes Kadelburg / Espen Evensen Reinfjord