Foto: Anders Martinsen
Foto: Anders Martinsen

01

Foto: Anders Martinsen
Foto: Anders Martinsen

02

Foto: Anders Martinsen
Foto: Anders Martinsen

03

Foto: Anders Martinsen
Foto: Anders Martinsen

04

Foto: Anders Martinsen
Foto: Anders Martinsen

05

Foto: Espen Evensen Reinfjord, Asplan Viak
Foto: Espen Evensen Reinfjord, Asplan Viak

06

Foto: Espen Evensen Reinfjord, Asplan Viak
Foto: Espen Evensen Reinfjord, Asplan Viak

07

Aquarama

Prosjektkategori

Bade- og idrettsanlegg, Hotell, Kontor- og forretningsbygg

Lokasjon

Kristiansand, Norge

Tidsrom

2008 - 2013

Utmerkelser

Byggeprisen 2013 (regional), nominert til Årets bygg 2013 (nasjonalt)

Om prosjektet

Uteområdet rundt danner avslutningen på Strandpromenaden og utgjør bindeleddet mellom Kvadraturen og den nye bydelen på Tangen.

Aquarama ligger i et av Kristiansands viktigste offentlige rekreasjonsområder. Uteområdet rundt danner avslutningen på Strandpromenaden og utgjør bindeleddet mellom Kvadraturen og den nye bydelen på Tangen. På sjøsiden er det et parkområde som henvender seg mot sjø og strand. Mellom sjøen og byen ligger badeanlegget og hotellet. Mot hotellet er det anlagt en øvre plass med dekke av kebony og skifer. Nedfelte tåkedyser og vegetasjonsfelt i sirkelmotiv aktiviserer plassen som avgrenses av et stort amfi. Adkomstpromenaden har plass-støpt betong. Lavereliggende, rause gressplener innbyr til opphold og soling. Sentral i området er det to volleyballbaner. Mot marinaen og fjorden i syd avgrenses parken av et lekeareal med støtgummi og ‘trillelandskap’ i stedstøpt betong.