Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Asplan Viak
Asplan Viak

02

Asplan Viak
Asplan Viak

03

Råstølen Sykehjem

Prosjektkategori

Helse- og omsorgsbygg

Lokasjon

Råstølen, Bergen, Norge

Tidsrom

2014-2015

Om prosjektet

Det har vært en målsetting å redusere institusjonspreget ved å ha færre mørke korridorer og mer dagslys, som også gir varierte og hyggelige omgivelser for ansatte og besøkende.

 

RÅSTØLEN SYKEHJEM PROSJEKTERES FOR 88 BEBOERE, FORDELT PÅ 9 BOGRUPPER OVER 2-3 ETASJER

Avdelingene er organisert i klynger rundt et atrium med parkanlegg som gir gode muligheter for å bevege seg utendørs i trygge og skjermede omgivelser. I tillegg til atriet får sykehjemmet en sørvendt «Bestemors hage», pluss takhager med sansemiljøer og skjermede sittegrupper. Det er lagt vekt på å skape gode vandreruter for personer med demens både inne i bogruppene og ute i hagene. Gangarealer kombinert med oppholdsarealer og fellesrom (som illustrasjonen viser) vender ut mot atriet, som slipper inn dagslys og åpner for hyggelige opplevelser. Det har vært en målsetting å redusere institusjonspreget ved å ha færre mørke korridorer og mer dagslys, som også gir varierte og hyggelige omgivelser for ansatte og besøkende. Sykehjemmet får lyse og åpne arealer, god logistikk og sansehager innenfor trygge rammer. De gode løsningene er et resultat av tett samarbeid mellom Bergen kommune som oppdragsgiver og Asplan Viaks tverrfaglige team.

Sykehjemmets har blitt prosjektert i to parallelle løp. Et der sykehjemmet bygges helt i tre og et i en mer konvensjonell betongkonstruksjon. Dette har gitt en unik mulighet til å sammenligne de to løsningene mht CO2-utslipp og pris.

 

ASPLAN VIAK HAR HATT ANSVAR FOR

ARK, LARK, PGL, RIB, RIE, RIAKU, RIBR. For treprosjektet i tillegg: RIV (hygroskopi, ventilasjon) RIM (klimagassregnkap) RIM (energiberegning)