01

02

Illustrasjon: Per-Arne Sundsbø
Illustrasjon: Per-Arne Sundsbø

03

04

Finsehytta

Prosjektkategori

Reiselivsanlegg og hoteller

Lokasjon

Finse

Tidsrom

2013

Om prosjektet

Asplan Viak Bergen har på dugnad utviklet to skisseforslag som begge utforsker mulighetene for å etablere et nytt, moderne og funksjonelt tilbud.

Finsehytta er en av DNTs mest besøkte hytte. Hytten har fått flere tilbygg siden DNT overtok bygget i 1945, og sliter nå med generell slitasje, en lite rasjonell planløsning og snø som pakker seg rundt bygget. Utgangspunktet er en kompleks og sammensatt struktur med mange byggetrinn, påbygg og tilbygg. For å gi Finsehytten og DNT en «ny start» må det legges til rette for enklere drift og vedlikehold, både innvendig og utvendig. Prosjektet har hatt som overordnet miljømål å bygges med et så beskjedent økologisk fot-avtrykk som mulig.

Asplan Viak Bergen har på dugnad utviklet to skisseforslag som begge utforsker mulighetene for å etablere et nytt, moderne og funksjonelt tilbud.

Det ene forslaget legger til en større fløy oppå eksisterende bygg, samtidig som det rydder opp i strukturen innvendig. Det andre lager en helt ny hytte utvendig, men bevarer mer av den innvendige organiseringen. Forslagene ble utarbeidet på grunnlag av en workshop med representanter fra DNT, driftere av Finsehytta og Asplan Viak/KanEnergi.

Det ble tidlig i prosessen foretatt en snøsimulering av eksisterende situasjon av dr.ing. Per-Arne Sundsbø ved Høgskolen i Nordland. Resultatet lå tett opp til DNT sin opplevelse av snødriften på stedet. Snødrift, både simulert og opplevd, har vært styrende for utarbeidelsen av de to skisseforslagene.