Illustrasjon: Tegmark
Illustrasjon: Tegmark

01

Illustrasjon: Tegmark
Illustrasjon: Tegmark

02

Illustrasjon: Tegmark
Illustrasjon: Tegmark

03

Illustrasjon: Tegmark
Illustrasjon: Tegmark

04

Voss Gymnas

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Lokasjon

Voss

Tidsrom

2014

Om prosjektet

Et komplekst byggeprogram for en skole med mange forskjellige studieretninger som krever spesial-tilpassede rom, i møte med antikvariske interesser og en krevende tomt.

Konkurransen omfattet 12.000m2 nybygg i tilknytning til eksisterende skolebygg på Skulehaugen i Voss. Jugend-bygget, som var Norges første landsgymnas, tegnet av arkitekt Henry Bucher i 1916, skulle bli stående. Nybygget rommet undervisningsrom, lærerarbeidsplasser og administrasjon, og fellesarealer som vestibyle, kantine og bibliotek. I tillegg skulle det oppføres ny idrettshall med håndballbane og garderobeanlegg, samt basishall for idrettsfag. Et komplekst byggeprogram for en skole med mange forskjellige studieretninger som krever spesial-tilpassede rom, i møte med antikvariske interesser og en krevende tomt.

Skolens program ble løst i tre bygningsvolum; den opprinnelige hovedbygningen, det nye skolebygget og idrettshallen; alle tre med ulik form og uttrykk, men med likeverdig tyngde og tilstedeværelse på Skulehaugen. Nybyggets form sørget for at ingen veggflater dominerte det opprinnelige skolebygget og den gamle bygningen fikk nok luft rundt seg til å beholde sin monumentalitet. Samtidig ble det dannet godt proporsjonerte og skjermede uterom på alle sider av anlegget. Idrettshallens langstrakte volum holdt en lav høyde mot skoleplassen, men opplevdes i full høyde fra det store landskapsrommet i sør.