01

02

03

04

Innseilingå Kontorbygg

Prosjektkategori

Forretningsbygg og varehus, kontorbygg

Lokasjon

Stavanger

Tidsrom

2014

Om prosjektet

Det nye næringsbygget plasserer seg som en naturlig avslutning på rekken av tverrstilte bygningsvolum på Kalhammeren.

Uterommene i området er tydelige i mellom hver lamell, og disse er sammenbundet av åpent areal på kaien.

Volumoppbyggingen baseres på et prinsipp om at bygget vokser seg ut av det bakenforliggende terrenget for så å strekke seg utover mot sjøen. At alle hjørner er buede bidrar til å gjøre volumoppbyggingen mer interessant samtidig som det skaper subtile maritime referanser knyttet til virksomheten som skal drives fra bygget.

Alle synlige yttervegger er glassfasader satt sammen av tette og gjennomsiktige felt i kombinasjon. For hvert etasjeskille etableres det et tydelig sprang ved et kontinuerlig horisontalt bånd tekket med metallmaterial med tydelig materialkvalitet og valør.