01

02

Byporten

Prosjektkategori

Boliger, forretningsbygg og varehus, kontorbygg

Lokasjon

Strandgata, Florø

Om prosjektet

Byporten er et nytt kombinert nærings og boligbygg på 5 etasjer i Strandgata i Florø sentrum.

Byporten er planlagt som er fem etasjer kombinert nærings-og-boligbygg, med parkering i første etasje. Prosjektet ligger i begynnelsen av Strandgata i Florø, i et miljø med en svært varierende bygningsmiljø ved inngangen til Florø. Bygget hendevender seg både til Strandgata og parken over veien, og kaifronten med verneverdig bebyggelse.

I Prosjektet vi har arbeidet med å være tydelig på hvilke deler av bygget som framstår som offentlig og hvilke deler som inneholder boliger. Den nederste etasjen er i hovedsak tenkt utført i tegl og betong slik at bygget framstår med et solid og varig uttrykk som visuelt forholder seg til nabobygget. I trapper og offentlige rom er det tenkt brukt betong og skifter, med innslag av andre materialer. Fasadene i boligdelen består i hovedsak av behandlet tre, med balkonger og enkelte elementer som vil være kledd med platekledning avstemt i fargebruken. Det er planlagt 23 leiligheter i ulike størrelse fra 50 til 130 m2

Asplan Viak har stått for arkitektarbeid, landskapsplan og bistand i reguleringsarbeid og vegprosjektering.

Grunnarbeider og forberedelsene av byggetomt er påbegynt. Prosjektet forventet ferdigstilt høsten 2016.