Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

01

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

02

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

03

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

04

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

05

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

06

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

07

Øksnevad Videregående Skole

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Lokasjon

Øksnevad, Klepp kommune

Om prosjektet

Nytt skolebygg og flerbrukshall er bygget med passivhusstandard på Øksenvad vgs.

På Øksnevad vgs har vi tegnet nytt skolebygg, flerbrukshall, bygg for anleggsmaskiner og et biobrenselsanlegg for skolens egenproduserte flis. Skolebygg og flerbrukshallen er bygget med passivhusstandard.

Øksnevad vgs er en landbruksskole og er i praksis et stort gårdsbruk med ridehall, veksthus og driftsbygninger i tillegg til mer tradisjonelle undervisningsbygg. Dette miljøet har fått prege arkitekturen både utvendig og innvendig, i stor og liten skala. Skolebygget danner et tun som favner det større landskapsrommet, og Øksnevadhallen er lagt inn i skråningen i forlengelsen av tunet.

Bygg for anleggsmaskiner henger seg på tundannelsen og megler mot eksisterende driftsbygninger.