Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

06

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

07

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

08

Vårheiane

Lokasjon

Arna

Om prosjektet

Bærekraftige Vårheia er et tverrfaglig mulighetsstudie til “fremtidens boligområde på Vårheia ovenfor Arna.

Asplan Viak var som et av tre firma valgt for å lage et tverrfaglig mulighetsstudie til “fremtidens boligområde på Vårheia ovenfor Arna. Prosjektet, døpt “bærekraftige Vårheia” utforsket hvilke konsekvenser det får for planlegging dersom man legger nasjonale, regionale og lokale målsetninger og retningslinjer på klima og miljø som grunn for planlegging.

Når bærekraft drøftes i plan - og byggesaker handler ofte valgene om å gjøre riktige prioriteringer i forhold til lavt energiforbruk og miljøriktige materialvalg. Vi har i dette prosjektet tatt et steg tilbake i forhold til fra selve byggeriet og sett på hva som virkelig er premissleverandør for samfunnsmessig bærekraftig utvikling. Dette uten å ta i bruk andre virkemidler enn de retningslinjer vi allerede har som styringsverktøy i dag.