Foto: Øyvind Ganesh Eknes
Foto: Øyvind Ganesh Eknes

01

Foto: Øyvind Ganesh Eknes
Foto: Øyvind Ganesh Eknes

02

Foto: Øyvind Ganesh Eknes
Foto: Øyvind Ganesh Eknes

03

Foto: Øyvind Ganesh Eknes
Foto: Øyvind Ganesh Eknes

04

Foto: Øyvind Ganesh Eknes
Foto: Øyvind Ganesh Eknes

05

Foto: Øyvind Ganesh Eknes
Foto: Øyvind Ganesh Eknes

06

Foto: Øyvind Ganesh Eknes
Foto: Øyvind Ganesh Eknes

07

Foto: Øyvind Ganesh Eknes
Foto: Øyvind Ganesh Eknes

08

Foto: Øyvind Ganesh Eknes
Foto: Øyvind Ganesh Eknes

09

Valen Barnehage

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Lokasjon

Valen, Kvinnherad

Tidsrom

2010 - 2012

Om prosjektet

Med målsetting om passivhus, utstrakt trebruk og en moderne pedagogisk plattform ser vi nå hvordan arbeidet vårt har gitt oppdragsgiver en fantastisk barnehage som resultat. Bygget underordner seg terrengformen og elementer og utnytter tomtens nivåforskjeller.

Konkurransen om utforming av den nye Valen barnehage i Kvinnherad kommune vant vi i august 2010. Dette i samarbeid med Bergenshagene som også står for oppføring og drift av barnehagen.

Barnehagetomten har en unik beliggenhet med gode kvaliteter i en solrik sørvestvendt skråning med formidabel utsikt utover fjorden. 

Det nye barnehagebygget er lagt nord på tomten og denne stedstilpassing gjør at alle avdelinger samt administrasjon får inngang fra terreng og at bygget blir liggende i landskapet på en likeverdig måte som nabobebyggelsen.

Verdifull eksisterende vegetasjon er tatt vare på, og det gamle tuntreet har fått nytt liv som lekeskulptur for barna. Bygget underordner seg terrengformen og elementer som klatrevegg, amfi, terrengtrapp og sklie utnytter tomtens nivåforskjeller. Aktiviteter tilpasset de minste barna er lokalisert nærmest bygget. Jo lenger bort fra barnehagen man beveger seg, jo større blir utfordringene for barna. Det er brukt fargerike lekeapparater og gummidekker i utearealene. En grønn terrengmur avslutter utearealene mot vest og føyer seg fint inn i skråningen ned mot fjorden.