Foto: Asle Haukeland
Foto: Asle Haukeland

01

Foto: Asle Haukland
Foto: Asle Haukland

02

Foto: Asle Haukland
Foto: Asle Haukland

03

Foto: Asle Haukland
Foto: Asle Haukland

04

Foto: Asle Haukland
Foto: Asle Haukland

05

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

06

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

07

Time bibliotek

Prosjektkategori

Kulturbygg

Lokasjon

Bryne, Time kommune

Om prosjektet

Time bibliotek danner et nytt tyngdepunkt på Bryne, hvor offentligheten gis en viktig rolle i den nye bydelen som tidligere var ei stor industritomt.

Time bibliotek og Garborgsenteret er lokalisert like ved Bryne jernbanestasjon, som en del av Forum Jæren. Plasseringen er strategisk mellom Brynes største kontorbygg og Rogalands største videregående skole, som bygges på nabotomta. Slik dannes et nytt tyngdepunkt på Bryne, hvor offentligheten gis en viktig rolle i den nye bydelen som tidligere var ei stor industritomt.

Biblioteket er en nøktern bygning i betongelementer, kledd med en vev av rustfritt stål. Det er skapt et generelt stort indre rom. Det dobbelthøye området gir forbindelse og sammenheng mellom  bibliotek og Garborgsenteret. Fasadene er prydet med sitater av Arne Garborg oversatt til flere språk.