Foto: Jan M. Lillebø - Bergens Tidende
Foto: Jan M. Lillebø - Bergens Tidende

01

Foto: Jan M. Lillebø, Bergens Tidende
Foto: Jan M. Lillebø, Bergens Tidende

02

Foto: Byggeindustrien
Foto: Byggeindustrien

03

Foto: Jan M. Lillebø, Bergens Tidende
Foto: Jan M. Lillebø, Bergens Tidende

04

Foto: Byggeindustrien
Foto: Byggeindustrien

05

Foto: Byggeindustrien
Foto: Byggeindustrien

06

Foto: Jan M. Lillebø, Bergens Tidende
Foto: Jan M. Lillebø, Bergens Tidende

07

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

08

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

09

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

10

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

11

Søreide Skole

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Lokasjon

Søreide, Bergen

Tidsrom

2010 - 2013

Utmerkelser

Nominert som kandidat til Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2014

Om prosjektet

Nye Søreide skole er et prosjekt med høyeste fokus på miljø- og energi. Arkitektur og materialbruk skal fronte utvidet bruk av tre og Søreide skole får en rolle som et lokalsenter og nærmiljøanlegg.

Den nye barneskoleskolen skal utføres som baseskole for ca 650 elever med flerbrukshall.

Nye Søreide skole er et prosjekt med høyeste fokus på miljø- og energi. Arkitektur og materialbruk skal fronte utvidet bruk av tre og Søreide skole får en rolle som et lokalsenter og nærmiljøanlegg.

Den arkitektoniske utformingen av bygningskroppen er et resultat av målet om å oppnå trygge, kreative, varierte og fleksible leke- og læringsarealer. Med økt fokus på praktisk rettede oppgaver kan skolegården i mange sammenhenger fungere som et utvidet klasserom. Variert bruk av trematerialer og fargebruk er et av flere verktøy for å gi bygningsvolumet et nedskalert og lekent uttrykk.

 

Lek, glede og kreativitet

For Søreide skole er utearealene en naturlig del av det fysiske rommet for læring. Den arkitektoniske utformingen legger til rette for trygge omgivelser som stimulerer til kreativitet, varierte og fleksible leke- og læringsarenaer. 

Utstrakt bruk av praktiske oppgaver gjør skolegården og de omkringliggende arealene til naturlige klasserom. Dette stimulerer til glede og bevegelse, frisk luft og kontakt med natur, dyr og planter. Variert bruk av trematerialer og farger er to av flere virkemidler som gir bygningsvolumet et nedskalert og lekent uttrykk, innen- og utendørs.

 

Farger for identitet og tilhørighet

Trefasadene er delt inn ved bruk av ulike materialer som eldes og patineres på ulike måter og gir et levende og dynamisk uttrykk.

Sammen med varierte og til dels sterke farger, skiller og markerer det bestemte deler av bygget; skaper identitet og rytme. Inngangspartiene er markert med ulike farger for å styrke følelsen av tilhørighet; her hører jeg hjemme.

 

Forbildeprosjekt TID for TRE i Framtidsbyen Bergen

Miljøambisjonene for Søreide skole var høye og langt tøffere enn i lover og forskrifter; de skulle innfri Passivhus-standard og bli et «Framtidens bygg» under programmet for «Framtidens byer». Dette førte til krav om redusert klimagassutslipp med 50 %, utstrakt bruk av tre og miljøvennlige, bestandige materialer. Samtidig ble det viktig å utvikle en arealeffektiv planløsning med en klar organisering.