Foto: Jiri Havran
Foto: Jiri Havran

01

Foto: Jiri Havran
Foto: Jiri Havran

02

Foto: Jiri Havran
Foto: Jiri Havran

03

Foto: Jiri Havran
Foto: Jiri Havran

04

Foto: Jiri Havran
Foto: Jiri Havran

05

Foto: Jiri Havran
Foto: Jiri Havran

06

Katedralskolen sett fra Bjergstedparken. Foto: Jiri Havran
Katedralskolen sett fra Bjergstedparken. Foto: Jiri Havran

07

Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

08

Foto: Jiri Havran
Foto: Jiri Havran

09

Foto: Jiri Havran
Foto: Jiri Havran

10

Perspektiv sett fra katedralskolen mot kulturskolen. Foto: Jiri Havran
Perspektiv sett fra katedralskolen mot kulturskolen. Foto: Jiri Havran

11

Stavanger Katedralskole

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Lokasjon

Stavanger

Tidsrom

2007 - 2012

Utmerkelser

Statens Byggeskikkpris 2013

Om prosjektet

Skolen er formet rundt den store forestillingssalen med sidescene, biscene og tilliggende skuespillergarderober, lager og foajé.

Stavanger Katedralskole avd. Bjergsted (musikk, dans og drama) har en svært sentral beliggenhet i Stavanger sentrum, ved siden av det nye konserthuset og som en del av Bjergsted Musikkpark.

Skolen er formet rundt den store forestillingssalen med sidescene, biscene og tilliggende skuespillergarderober, lager og foajé. Oppover i etasjene ligger øvingsrom, ballettsal, auditorier, generelle undervisningsrom og lærerarbeidsplasser. Et sentralt atrium knytter etasjene sammen og skaper forbindelser og siktlinjer mellom park og sjø.

Prosjektet baserer seg på vinnerutkastet PLING PLONG fra den parallelle konkurransen i 2007.