Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

01

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

02

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

03

Parkeringsanlegg Olav Kyrres Gate

Prosjektkategori

Forretningsbygg og varehus

Lokasjon

Stavanger

Om prosjektet

I prosjekteringen av P Kyrre, ble det lagt stor vekt på arkitektonisk utforming, farger og særlig lysdesign.

P Kyrre er et parkeringsanlegg sentralt i Stavanger. Det ligger i 5 underetasjer under et Comfort Hotel Square. Anlegget har atkomst oppe fra Løkkeveien og nede i Straensenteret. Bygget er en betongkonstruksjon, hovedsakelig med betongelementer og hulldekker. 

I prosjekteringen ble det lagt stor vekt på arkitektonisk utforming, farger og særlig lysdesign. Asplan Viak samarbeidet med arkitekt og lysdesigner Erik Selmer om dette prosjektet.