01

02

03

04

05

Omsorgsboliger Stord

Prosjektkategori

Boliger

Lokasjon

Stord

Om prosjektet

I samarbeid med kommunen utviklet vi en modell for bosteder til personer som trenger hjelp til å etablere seg i boligmarkedet.

Det er i dag fire ulike grupper som trenger samlokaliserte bosteder: yngre funksjonshemmede, personer med rusproblemer, personer med psykiatriske lidelser og eldre funksjonshemmede.

Prosjektets hovedfokus er enkel, god og rasjonell arkitektur som baserer seg på rendyrkede saltakshus. Uten sprang i fasaden, og med to etasjer, gir denne utformingen en effektiv og økonomisk arealbruk, og danner et godt grunnlag for lavenergi-standard. Saltakshuset er dessuten en velkjent og ikonisk typologi som lett føyer seg inn i de fleste lokalkontekster på Stord.