01

Nybyen B og C

Prosjektkategori

Boliger

Lokasjon

Kristiansand

Tidsrom

2007

Om prosjektet

Nybyen ligger i randsonen av kvadraturen. Bebyggelsen av begge kvartalene består av blokker med 87 leiligheter i B og 84 i C, i 5-7 etasjer rundt et indre gårdsrom.

Etter å ha vunnet en reguleringskonkurranse for de tre kvartalene Nybyen A, B og C fikk vi prosjekteringen av to av kvartalene.

Nybyen ligger i randsonen av kvadraturen, med kort avstand til både handlegater og rekreasjonsområdet Baneheia. Bebyggelsen av begge kvartalene består av blokker med 87 leiligheter i B og 84 i C, i 5-7 etasjer rundt et indre gårdsrom. 

Det er lagt vekt på å få stor variasjon i leilighetenes størrelse og utforming. Leilighetene i sokkeletasjene er to-etasjes studioleiligheter. Begge prosjektene har garasjeanlegg og boder i kjeller, som nås via nedkjøringsrampe i kvartal C. Gårdsplassen er opparbeidet med lekeareal og oppholdsareal for beboerne. På en del av takene er det etablert takterrasser.