Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

06

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Moan bad

Prosjektkategori

Bad- og idrettsanlegg

Lokasjon

Storsteinnes, Balsfjord kommune

Tidsrom

2014

Om prosjektet

Gjenoppbyggingen av Moan skal gjennomføres som en ren svømmehall med et opplæringsbasseng på 12,5x10 m og et behandlingsbasseng på 45 m2.

Balsfjord kommunestyre har vedtatt at gjenoppbyggingen etter brannen på Moan skal gjennomføres som en ren svømmehall med et opplæringsbasseng på 12,5x10 m og et behandlingsbasseng på 45 m2. Det nye badet etablerer et felles sørvestvendt adkomstrom med eksisterende idrettshall. Innenfor en strengt rektangulær bygningskropp organiseres badets støttefunksjoner i tre volum som blir romlige avgrensinger i et visuelt sammenhengende vrimle- og bassengareal. Rommet fortsetter utendørs i avgrensede gårder. Inngjerdingen av disse skjermer for innsyn samtidig som den muliggjør kontrollerte “innramminger” av utsikt. Over inngjerdingen ser man silhuetten av fjellene øst- sørøst. I mørketiden lyssettes gårdene slik at refleksen i glasset forsvinner og uterommene oppleves som en forlengelse av bassengrommet. Prosjektet er under bygging. Ferdigbefaring november/desember 2014.