Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

01

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

02

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

03

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

04

Myklaberget

Prosjektkategori

Boliger

Lokasjon

Mykaberget, Sola Kommune

Om prosjektet

For å utnytte lokaliteten optimalt med hensyn til utsikt, solforhold, topografi og parkering utviklet vi tre forskjellige boligtypologier på tre delfelt på Myklaberget.

Det er 16 rekkehus på flaten, 2 terrasserte blokker i skråningen og 2 punkthus med maksimal utsikt på toppen. Alle bygningene har trekledning og flate tak, men er ellers forskjellige i form og utrykk.

Asplan Viak har stått for arkitektarbeid, landskapsplan, reguleringsarbeid og teknisk prosjektering av vei, vann og avløp.