Foto: Jan Peter Lehne
Foto: Jan Peter Lehne

01

Foto: Jan Peter Lehne
Foto: Jan Peter Lehne

02

Foto: Jan Peter Lehne
Foto: Jan Peter Lehne

03

Foto: Jan Peter Lehne
Foto: Jan Peter Lehne

04

Foto: Jan Peter Lehne
Foto: Jan Peter Lehne

05

Foto: Jan Peter Lehne
Foto: Jan Peter Lehne

06

Foto: Jan Peter Lehne
Foto: Jan Peter Lehne

07

Foto: Jan Peter Lehne
Foto: Jan Peter Lehne

08

Foto: Jan Peter Lehne
Foto: Jan Peter Lehne

09

Lyngdal Ungdomsskole

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Lokasjon

Lyngdal

Tidsrom

2010-2013

Om prosjektet

Lygndal Ungdomsskole er planlagt for 360 elever og erstatter tidligere Berge og Å ungdomsskoler i Lyngdal. Bygningen inneholder forøvrig en flerbrukshall samt lokaler for Lyngdal kommunale kulturskole.

Konseptet for skolen er en enkel samlende bygningskropp i to etasjer koblet direkte til flerbrukshallen. I midten ligger et stort fellesrom som er samlingssted for elever og lærer og er skolens hjerte. Skolens klare etasjevise funksjonsdeling skal også bli tydeliggjort i fasadeutrykk.

I regi av UiA er prosjektet gjennomført som et pilotprosjekt etter 'Lyngdalsmodellen', en brukerstyrt og samspillsorientert OPS-modell for byggeprosjekter.

Offisiell åpning var den 29. september 2013 etter 3 års med planlegging og bygging.