Foto: Atle Goutbeek
Foto: Atle Goutbeek

01

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

02

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

03

Havnegården

Prosjektkategori

Kontorbygg, interiørarkitektur, forretningsbygg og varehus

Lokasjon

Arendal

Tidsrom

2012

Om prosjektet

Havnegården inngår i første byggetrinn av Sørlandets Kunnskapshavn, et transformasjonsområde av tidligere Arendal havn.

Bygget er i fem etasjer, forretninger i første etasje og kontorer i de øvrige etasjer. Kontorene er organisert omkring et stort gjennomgående atrium som er hovedinngang og vertikal forbindelse med heis og trapp. Asplan Viak Arendal er selv en av leietakerne i bygget. Alle kontoretasjene er organisert med cellekontorer mot vest og nord og arbeidsplasser i åpent landskap mot øst og sør som har utsikt til Torungen fyr og innseilingen til Arendal.

Bygget har en tydelig sokkeletasje i betong og glass, veggen mot nord er kledd med miljøtrekledning i Accoya, mens fasaden i øst åpner seg til sjøen gjennom store vindusfelter. Bygget er oppført med yttervegger av isolerte, hvite betongelementer, og søyler, dekker, trapp- og heiskjerner av betongelementer. Solavskjerming på øst og sørsiden er løst med kraftige 600 mm brede glasslameller i et avansert system styrt av sol og værforhold.

Bygget stod ferdig høsten 2012.