Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

01

Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

02

Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

03

Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

04

Forum Jæren

Prosjektkategori

Forretningsbygg og varehus, kontorbygg, kulturbygg

Lokasjon

Bryne, Time kommune

Om prosjektet

Høghuset på Bryne er blitt et landemerke som er med på å definere Jæren.

Det ligger like ved stasjonen på Bryne og markerer dermed et viktig knutepunkt. Lavblokka på 3 etasjer og høgblokka på 18 etasjer omkranser en urban plass hvor en finner butikker, kontorlokaler og Time bibliotek.

Lavblokka har fasade av tre og vindusbånd med innslag av grønt fasadeglass. Lavblokka gir prosjektet en beskjeden høyde mot gateløpet. Høghuset inne på plassen er formet med skår i vertikalt og horisontalt i glassfasadene slik at det store volumet underdeles. Fra lokalene i toppetasjene finner man Jærens beste utsikt.