01

02

03

04

Barne- og ungdomspsykiatrisk Poliklinikk

Prosjektkategori

Helse- og omsorgsbygg

Lokasjon

Kristiansand

Tidsrom

2004

Om prosjektet

Prosjektet er en realisering av Asplan Viak Kristiansands vinnerforslag i innbudt arkitektkonkurranse våren 2001.

Tomta ligger i vakkert kulturlandskap mellom Baneheia og Otra, ved hovedadkomsten til sykehusområdet, med det gamle, ærverdige »asylet» som nærmeste nabo.

Den langstrakte bygningskroppen danner en skjermende vegg mot det offentlige. Innvendig åpner bygget seg mot sør og øst. Store glassvegger gir bygget en åpen karakter og trekker tomtens grønne kvaliteter inn i bygget. For å skape en oversiktlig og trygg situasjon, med korte avstander og minst mulig korridorfølelse, har bygget en stjerneformet planløsning med armer ut fra et sentralt torg med resepsjon og ventesone. Fra oppholdsrommet ved inngangspartiet er det utsikt og adkomst til en lun og frodig hage for byggets brukere.