01

02

03

Voss vidaregåande skule

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Lokasjon

Voss

Om prosjektet

Låve story har som utgangspunkt å utvikle Voss vgs som én skole, hvor eksisterende skole og nybygg i størst mulig grad oppleves som en enhet.

 

LÅVE STORY tar utgangspunkt i fire viktige intensjoner:

  • å utvikle Voss vgs som én skole, hvor eksisterende skole og nybygg i størst mulig grad oppleves som en enhet.
  • å lage en inkluderende og fremtidsrettet læringsarena hvor elever, lærere og lokalt næringsliv sammen kan gi skolen innhold og betydning på Voss.
  • å bygge et anlegg som tar vare på, og foredler tomtas kvaliteter.
  • å gi nybygget en tydelig identitet med referanser til lokal byggeskikk.

 

TYPOLOGI

Skolens program er fordelt i fem delvis adskilte bygninger i form av tverrstilte låver som skiller seg fra hverandre med små variasjoner i takform og kledning. Mellom bygningen dannes uterom med ulik karakter gitt av rommets bruk.

 

STRUKTURERENDE ELEMENT

Det strukturerende elementet i planen er den gjennomgående aksen som binder de ulike bygningene sammen. Aksen, som vi kaller låvebrua, er skolens ryggrad hvorfra alle viktige funksjoner nås og som i seg selv er en viktig sosial og pedagogisk arena. Dette grepet gir en oversiktlig plan som det er lett å orientere seg i.

Låvebrua er også det elementet i bygningen som skiller seg ut i materialbruk og stemning med overlys og utstrakt bruk av tre i konstruksjon og overflater. På gulvet på bakkenivå er det lagt skifer som fortsetter utomhus for å markere aksen også utenfor bygningene.