Woldcam
Woldcam

01

Utvidelse Langevatn

Prosjektkategori

Vannbehandlingsanlegg

Lokasjon

Ålgård, Gjesdal kommune, Norge

Tidsrom

2011-2018

Om prosjektet

Asplan Viak har stått for utvidelse av Langevatn vannbehandlingsanlegg for IVAR IKS. Prosjektet er landets største vannverksutbygging og har et budsjett på 1,1 milliard kroner. Anlegget utvides med nye prosesstrinn: ozonering og biofiltrering og produksjonskapasiteten økes fra 2.500 til 3.300 liter per sekund.

Asplan Viak har levert skisseprosjekt og forprosjekt som grunnlag for valg av løsninger, reguleringsplan med konsekvensutredninger og detaljprosjekterer på vannbehandlingsanlegget med alle fag, unntatt geoteknikk. Anleggsarbeidene startet opp i november 2014 og anlegget skal være klart for prøvedrift våren 2018.

Nye prosesstrinn

For å redusere farge, lukt og smak, og beskytte mot eventuelle parasitter i kilden, skal anlegget utvides med ozonering og biofiltrering. Ozon er en kraftig oksiderende gass som bleker fargen i vannet, spalter humusmolekyler og virker desinfiserende. Ozongass dannes ved å lede oksygen forbi et kraftig spenningsfelt. Siden ozon har svært kort levetid, må denne produseres på anlegget etter hvert som den skal brukes.

Humus og fargestoff blir «klippet opp» i mindre biter av ozon, og disse mindre molekylene fjernes i et biologisk filtertrinn før vannet forlater anlegget. Biofiltrene har stort plassbehov og utgjør, sammen med nye rentvannsbasseng, mye av det nye bygningsvolumet.

Eksisterende prosesstrinn bestående av alkalisering, UV-bestråling og klorering skal beholdes, men med utvidet kapasitet.

Spesielle utfordringer                                                                       

  • Et stort byggeprosjekt med over 8.000 m² grunnflate og totalt 7 nivåer.

  • Store sammenhengende vanntette basseng som skal tåle vanntrykk opp til 20 meter vannsøyle gir utfordrende betongkonstruksjoner med inntil 70 cm tykke vegger.

  • Nytt prosessanlegg skal integreres med eksisterende prosessanlegg som skal være i full drift under hele ombyggingen. Dette krever nøye planlegging, tett samarbeid med driftsorganisasjonen, etablering av midlertidige prosessløsninger m.m.

  • Vannet skal kunne renne gjennom alle prosesstrinnene uten pumping. Dette krever lave trykktap og gode hydrauliske løsninger i anlegget.

Viktige kriterier for å lykkes er tett samarbeid med byggherre og god koordinering mellom alle fag, der modellering i felles 3D-modell er til uvurderlig nytte.