01

Byggeplan Ranheimskursen for Statkraft Varme AS

Tidsrom

2012-2015

Om prosjektet

På oppdrag fra Statkraft Varme, har Asplan Viak utarbeidet byggeplan for overføringsledning av fjernvarme. Strekningen løper fra Rotvoll til Ranheim fabrikker og skal øke kapasiteten på fjernvarmenettet øst i Trondheim, samt betjene nye kunder.

Oppdraget omfatter

 • Befaring og registrering av trase
 • Utredning av alternative traseer
 • Kostnadsoverslag
 • Prosjektering av grøftetrase
 • Spenningsberegninger
 • Kontakt med offentlige myndigheter
 • Omlegging av kommunale ledninger
 • Samarbeid og felles grøftetrase for fjernvarme med kommunale ledninger og kabeletater
 • Reetableringer av eksisterende installasjoner og veg/infrastruktur
 • Utarbeidelse av faseplaner
 • Utarbeidelse av plan for trafikkhåndtering
 • Kryssing av jernbanespor
 • 3D-modellering

 

Vår oppdragsleder
Lars Erik Hårberg

Sentrale medarbeidere
Ola Fossum
Tore Christian Waack