Utarbeidet av T. Bergheim
Utarbeidet av T. Bergheim

01

Anskaffelse Driftsoperatør for drift av Gjenvinningsstasjoner

Lokasjon

Drammen

Tidsrom

2013-2015

Om prosjektet

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RFD) er Norges 3. største interkommunale renovasjonsselskap. Asplan Viak har bistått med strategiske rådgivertjenester for rollen som bestillerorganisasjon og nødvendig rammeverk for å overlate driften til innleid leverandør med bonusavtale.

Oppdraget startet med fysisk konsept for nye gjenvinningsstasjoner, driftskonsept inkludert rammeverk med driftsmanual og kontraktsforvaltningsregime og ble avsluttet med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for anskaffelse, gjennomføring av anskaffelsesprosess og valg av leverandør og kontrahering.