01

Anskaffelse Rammeavtale for transport og behandlingstjenester på avfall

Lokasjon

Odda, Odda kommune, Norge

Tidsrom

2012

Om prosjektet

Etter gode råd fra Asplan Viak og nye leverandører på transport- og behandlingstjenester for avfall, sparer Odda kommune betydelige summer.

Asplan Viak ble engasjert av Odda kommune, ved VAR-tjenesten, til å skaffe nye leverandører for transport- og behandlingstjenester av avfall fra kommunen. Oppdraget inkluderte kravspesifikasjon, konkurransegrunnlag og gjennomføring av konkurranse, samt kontrahering.

Det er inngått nye langsiktige avtaler med leverandører innen for 4 deloppdrag, fordelt på ulike typer avfall.

Etter gjennomført konkurranse og inngåelse av nye avtaler, har Odda kommune oppnådd en kostnadsbesparelse på nærmere 50 % per tonn på transport og behandling av kommunens avfall.

 

Vår oppdragsleder
Torbjørn Bergheim

Sentrale medarbeidere
Cathrine Lyche