01

Miljøkartlegging Vestbygda skole, Røyken, inkl anskaffelse av riveentreprenør

Tidsrom

2012

Om prosjektet

Miljøkartlegging av Vestbygda skole i Røyken, med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for riving av skolen. Bistand i valg av rivningsentreprenør og oppfølging fram til ferdig kontrakt.

På oppdrag fra Røyken Kirkelige Fellesråd, har Asplan Viak gjennomført miljøkartlegging av Vestbygda skole inkludert utarbeidelse av konkurransegrunnlag for riving av skolen, samt bistand i anskaffelsen av rivningsentreprenør og oppfølging fram til ferdig kontrakt. 

Vestbygda skole består av total ca 4.000 m2 bygningsmasse, fordelt på to byggetrinn; ett fra 1955 og ett fra 1969.