Håvard Knotten / Asplan Viak
Håvard Knotten / Asplan Viak

01

Foto: Håvard Knotten / Asplan Viak
Foto: Håvard Knotten / Asplan Viak

02

Sverresdalsbekken - Anleggskontroll

Tidsrom

2010

Om prosjektet

Sverresdalsbekken er en liten sidebekk til Nidelva som etter 1960 har vært lukket i rørføring. Trondheim kommune ønsket å gjenåpne bekken for å stimulere til reproduksjon av sjøørret. Nå bidrar den til landskapsopplevelse og biologisk mangfold i et urbant område.

Bekkens nedbørfelt er ca. 2 km2. Dette gjør at bekken har et potensial som gyte- og oppvekstområde for sjøørret. Fiskebestanden har vært i tilbakegang, og Trondheim kommune ønsker å legge til rette for å gjenreise en livskraftig sjøørretbestand i Nidelva.

Løsningen ble å legge bekken gjennom et parkdrag; en kombinasjonen som gjør at bekken bidrar til variert landskapsopplevelse og biologisk mangfold i et urbant område.

Strekningen med åpent vannløp blir 180 m med en total høydeforskjell på 15 m. Halve strekningen er anlagt som fisketrapp, og det er anlagt to dammer på til sammen 180 m2.