01

Ståvibekken - Bekkeåpning

Prosjektkategori

Forprosjekt

Lokasjon

Vøyenenga, Bærum, Norge

Tidsrom

2010

Om prosjektet

Forprosjekt for åpning av Ståvibekken, en 400 m lang strekning på Vøyenenga, før den går ut i Isielva. Åpningen betyr at bekken blir tilbakeført til området der den opprinnelige traseen gikk.

Hovedmålsettingene for bekkeåpningen

  • Tilrettelegge for fiskeliv/fiskevandring for sjøørret og ål.
  • Lage et mest mulig åpent og naturlig bekkeløp som beriker landskapet for vegetasjon, dyreliv/fugler og mennesker.

Trange forhold i urbant strøk gjorde det utfordrende å finne en fornuftig trase.

 

Det er vurdert 3 alternative traseer

  • Alt. 1: Åpen kanal langs fortau.
  • Alt. 2: Over næringsområdet.
  • Alt. 3: Åpen kanal forbi busslomme.

 

 

FORPROSJEKT

Omfang

NOK ca. 11 mill.

Vår oppdragsleder

Asle Flatin

Sentrale medarbeidere

Aase Skaug
Håvard Knotten

Samarbeidspartnere

Lars Bendixby, ASK Rådgivning

Kontaktperson

Terje Skryten

Sted

Bærum