01

Ståvibekken - Bekkeåpning

Prosjektkategori

Forprosjekt

Lokasjon

Vøyenenga, Bærum, Norge

Tidsrom

2010

Om prosjektet

Forprosjekt for åpning av Ståvibekken, en 400 m lang strekning på Vøyenenga, før den går ut i Isielva. Åpningen betyr at bekken blir tilbakeført til området der den opprinnelige traseen gikk.

Hovedmålsettingene for bekkeåpningen

  • Tilrettelegge for fiskeliv/fiskevandring for sjøørret og ål.
  • Lage et mest mulig åpent og naturlig bekkeløp som beriker landskapet for vegetasjon, dyreliv/fugler og mennesker.

Trange forhold i urbant strøk gjorde det utfordrende å finne en fornuftig trase.

Det er vurdert 3 alternative traseer

  • Alt. 1: Åpen kanal langs fortau.
  • Alt. 2: Over næringsområdet.
  • Alt. 3: Åpen kanal forbi busslomme.

 

 

Forprosjekt

Omfang

NOK ca. 11 mill.

Vår oppdragsleder

Asle Flatin

Sentrale medarbeidere

Aase Skaug
Håvard Knotten

Samarbeidspartnere

Lars Bendixby, ASK Rådgivning

Kontaktperson

Terje Skryten

Sted

Bærum

Tidsrom

2010

Leveranse