Synlig.no
Synlig.no

01

Foto: Helge Halse
Foto: Helge Halse

02

Ilabekken

Prosjektkategori

Hydrologi og vassdragsteknikk

Tidsrom

2005 - 2007

Om prosjektet

Ilabekken har gått i lukket løp, delvis i kulvert og fjelltunnel i en strekning på ca. 800 m ned mot sjøen. I 2005 ble det besluttet å åpne bekken til et sammenhengende åpent vassdrag fra sjøen og opp i marka; et krevende arbeid med bratte fossefall og trange bymiljøer.

Nedre del går gjennom et trangt bymessig område og fortsetter gjennom et parklandskap før den går over i skogsmiljø med flere vann. Dimensjonerende vannføring er 21,4 m/s. Ved utløpet i sjøen er det prosjektert anlegg for innblåsing av luft som skal hindre islegging.             

Asplan Viak AS har utført forprosjekt for hele bekkeåpningen og detaljprosjektering med oppfølging i byggetida for nedre del.  For øvre del utførte vi uavhengig kontroll av detaljprosjektering.

 

 

 

Nøkkelpersonell/fagområder

Håvard Knotten:
Oppdragsansvarlig for forprosjekt, detalj-prosjektering og uavhengig kontroll. Fagansvarlig for hydrauliske beregninger VA og uavhengig kontroll.

Kristina Brunson Holmblad:
Fagansvarlig landskapsarkitektur

Tore Pettersen:
Fagansvarlig byggingsteknikk

Kontraktsansvarlig Asplan Viak:            
Håvard Knotten
913 43 693
haavard.knotten@asplanviak.no

Kontaktperson Trondheim kommune:   
Ole Ivar Folstad                                              

Prosjektkostnad:
6 500 000 NOK