01

Tysvær kommune - hovedplan vann og avløp

Prosjektkategori

Utredning VA-anlegg

Lokasjon

Tysvær, Rogaland

Tidsrom

2009 - 2012

Om prosjektet

Asplan Viak har utarbeidet hovedplan for vannforsyning og avløp for Tysvær kommune perioden 2012 - 2031. Hensikten med en hovedplan er å definere overordnet struktur for kommunal vannforsyning og avløpshåndtering i tråd med fastsatte mål og forventet utvikling.

Arbeidet med hovedplan for vannforsyning og avløp for Tysvær kommune skjedde parallelt. Det ble opprettet en administrativ prosjektgruppe som deltok aktivt i arbeidet med hovedplanene. I samarbeid med den administrative prosjektgruppen ble status for det kommunale VA-anlegg kartlagt, blant annet ved etablering av en hydraulisk nettmodell for vannforsyningssystemet.

Det ble fastsatt mål for kommunale VA-anlegg og utarbeidet forslag til ny hovedstruktur for vannforsyning og avløp. Ny hovedstruktur for vannforsyning og avløp ble vedtatt i Tysvær kommunestyre 26.10.2010. Vedtaket i kommunestyret ble lagt til grunn for ferdigstilling av planen. Det ble utarbeidet to hovedrapporter og to sammendragsrapporter. Sammendragsrapportene fulgte saksgrunnlaget ved sluttbehandling av hovedplanene i kommunestyret.