Foto: Inter-eiendom
Foto: Inter-eiendom

01

Foto: Inter-eiendom
Foto: Inter-eiendom

02

Foto: Inter-eiendom
Foto: Inter-eiendom

03

Foto: Inter-eiendom
Foto: Inter-eiendom

04

Rekkevik Brygge

Prosjektkategori

Boligbygg

Lokasjon

Larvik, Larvik kommune, Norge

Tidsrom

2013-2014

Om prosjektet

Rekkevik Brygge er et leilighetsprosjekt med rømning via svalgang. Det ligger tett inntil fjell, noe som skapte utfordringer for Asplan Viaks branntekniske rådgiverne. De løste nøtta ved hjelp av FDS brannsimuleringsverktøy og en prosjektering utført i tiltaksklasse 3.

Brannteknisk rådgivning ved analyseløsning. PRO brannkonsept TKL 3.

Prosjektets utfordring lå i problematikk med utluftning på grunn av fjell tett mot svalgang og utsparinger i svalgangsdekke for lysgjennomgang. Det ble benyttet FDS brannsimuleringsverktøy for bestemmelse av branntekniske tiltak. Lysgjennomgang/ dagslys på svalgangside skulle i utgangspunktet etter VTEK vært tett.

Resultatet ble lysgjennomgang/dagslys på svalgangside som i utgangspunktet etter VTEK skulle vært lukket, bærekonstruksjon på svalgang med redusert brannmotstand til R20, uisolert stål og mindre materialbruk som følge av fravik.

Asplan Viak bidro også med å løse enkelte feil på byggeplass ved analyse.