Filter arkitekter
Filter arkitekter

01

Tromsø Politihus

Prosjektkategori

Spesialbygg/politihus

Lokasjon

Tromsø, Tromsø kommune, Norge

Tidsrom

2013-2015

Om prosjektet

Asplan Viak har gjennomført en brannteknisk prosjektering av Politihus Tromsø.

Bygget har et samlet brutto areal 15.000 m2.
Politihuset går over 7 plan, og inneholder blant annet kontorer for PST, arrestasjonslokaler, garasjer for utrykningskjøretøy, skytebane og øvelseslokaler for terror.
 

Målet var å oppnå et trygt og sikkert bygg, som samtidig hadde praktiske og fungerende løsninger for politiet. Rask tilgjengelighet ved utrykning og sikker evakuering av arrestasjonslokalet måtte vurderes ved analyse da preaksepterte løsninger ikke var gjennomførbart.

Resultater frabrannprosjekteringen:

  • Kontorer for PST med eget regelverk utover TEK

  • Branntekniske løsninger ved arrestasjonslokaler og sikker evakuering.

  • Lagring av våpen/ammunisjon for utrykningsenheter.

  • Skytebane og øvelseslokaler for terror. Brannsikring og sikker evakuering.

  • Samkjøring av evakuering og inndeling av forskjellige sikkerhetssoner

Vi bidro med å løse enkelte feil i detaljprosjektering og byggeplass ved analyse.