Ilustrasjon: Klyvejordet
Ilustrasjon: Klyvejordet

01

To nye sykehjem i Porsgrunn

Prosjektkategori

Sykehjem

Lokasjon

Mule og Klyvejordet, Porsgrunn Kommune, Norge

Tidsrom

2014-2017

Om prosjektet

Brannteknisk prosjektering av to nye sykehjem i Porsgrunn, ett på Klyvejordet og ett på Mule. Ønsket om å gjøre det hjemmekoselig for beboerne, utfordret den branntekniske prosjekteringen. Løsningen ble analyseløsninger.

Brannteknisk prosjektering ved hjelp av analyseløsninger.
Prosjekteringen for Mule gjelder kun byggetrinn 1.
Begge sykehjemmene er over 4 plan.

Utfordringen bestod i å løse situasjonen med åpen forbindelse over flere plan, noe som i utgangspunktet ikke er tillatt etter Veiledning til Bygegteknisk Forskrift (VTEK). For å gjøre det mer hjemmekoselig for beboerne, er stuer med begrenset møblering en del av rømningsvegen, som etter VTEK skulle ha vært egne isolerte brannceller.

Brannprosjekteringen medfører mindre materialbruk som følge av fravik (redusert krav til vinduer i seksjoneringshjørne, kanaler i hovedsak uten brannisolasjon, redusert brannkrav til glassfelt).