Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Brannkonsept Tromsøbadet

Prosjektkategori

Bade- og idrettsanlegg

Lokasjon

Templarheimen, Tromsø, Norge

Tidsrom

2014-2015

Om prosjektet

Større bade- og svømmeanlegg kombinert med klatrehall, treningssenter og kontorarealer ved Tromsø by. Anlegget er et frittstående nybygg som plasseres i god avstand fra Tromsøhallen som er nærmeste nabo.

Etter grundig utredning gjennom flere år har Tromsø kommune gjort vedtak om et sentralt, stort folkebad på Templarheimen fremfor mindre bydelsbad. Vedtaket om sentralt folkebad gir grunnlag for bedre badetilbud enn bydelsbad ville gitt, og forventninger om bedre svømmeferdigheter, bedre folkehelse, større trivsel og bedre økonomi. Asplan Viak er engasjert av Tromsø Kommune for å prosjektere badeanlegget som skal inneholde mer enn 2000m2 vannflate fordelt på bl.a. tibaners 50-metersbasseng med stupanlegg, velværebad, familiebad, terapibad og utebassenger. Det er et mål at bygget skal oppnå BREEAM-klassifiseringsnivået «Excellent». En hovedutfordring i dette prosjektet er å håndtere et svært komplekst program, strenge miljø- og arealkrav og høy trivselsfaktor innenfor et høyverdig arkitektonisk konsept. Prosessen legger opp til byggestart i 2015 og åpning i 2018. 

Det er benyttet en kombinasjon av sprinkleranlegg og røykventilasjonsanlegg, både røykluker og mekaniske avtrekk.  Det var utfordringer mht. åpenhet og mye tekniske føringer. FDS brannsimuleringsverktøy er benyttet for bestemmelse av branntekniske tiltak.

 

MÅLET

Var å bidra til å utforme et bygg med ønsket åpenhet og brukervennlighet og samtidig ivareta gjeldende brannsikkerhetskrav.

 

FORDELEN

Er et godt bygg for publikum som muligens vil generere flere brukere.

 

RESULTAT

Mindre materialbruk (miljøvennlig) ifm. for eksempel reduserte krav til brannisolasjon enkelte steder som følge av fraviksbehandling.
 

 

Se omtaler av Tromsøbadet i media her:  

Tromsø Kommune>>

itromso.no>> 

nordlys.no>>

nrk.no>>

nordlys.no>>