Foto: IVAR IKS
Foto: IVAR IKS

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Utvidelse Langevatn IVAR

Prosjektkategori

Vannbehandling

Lokasjon

Ålgård, Gjesdal Kommune

Tidsrom

2012-2018

Om prosjektet

Langevatn er det største vannbehandlingsanlegget til IVAR IKS og forsyner ca. 300 000 personer med drikkevann. Konsekvensen av en brann i denne type bygg er vurdert som særlig stor, utvidelsen er prosjektert i brannklasse 4.

Dette betyr at behovet for beskyttelse ikke dekkes av preaksepterte ytelser gitt i veiledningen til Teknisk forskrift; brannsikkerheten må verifiseres via analyse. Komplisert geometri på ulike nivå utfordret størrelsen på brannceller og rømningssikkerhet, samt brann og røykspredning via kanaler og rør tilknyttet vannbehandlingen. Utvidelsen av anlegget skal sys sammen brannteknisk med eksisterende del av bygget som vil være i drift under store deler av utvidelsen.

Målet for den branntekniske prosjekteringen er å optimalisere de branntekniske løsningene slik at de er tilpasset driften av bygget samtidig som prosjekteringen sikrer at alle relevante krav til brannsikkerhet er ivaretatt.

I områdene med de største branntekniske utfordringene, kan vi benytte oss av de positive branntekniske egenskapene som ligger i bygget, eksempelvis store volum, liten brannenergi og lav personbelastning.

Gjennom branntekniske analyser og simuleringer ga vi bygget en utforming som i stor grad etterkom ønsker fra byggherren og prosjekteringsgruppen.

Det er gjennomført vurderinger av rømningssikkerheten i eksisterende del av bygget, da denne skal være i drift under utvidelsen vannbehandlingsanlegget.

Anlegget vil få et samlet bruttoareal på 21.000 kvadratmeter og en grunnflate på 9700 kvadratmeter.(

(Brannkonseptet har vært underlagt uavhengig kontroll to ganger grunnet endringer)