01

Bryne videregående skole Bygg A, B og C

Prosjektkategori

Undervisningsbygg

Lokasjon

Bryne, Time Kommune, Norge

Tidsrom

2011-2018

Om prosjektet

Nye Bryne Videregående Skole skal fordeles på tre bygninger. Byggherrens ønske om åpne og fleksible løsninger, ble en utfordring for brannsikkerheten. Asplan Viak løste utfordringen via en analyseløsning som tilfredsstiller brannkonsept tiltaksklasse 3.

Nye Bryne Videregående Skole skal gi plass til 1500 elever innenfor Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon, Idrettsfag, Arbeidstrening, Helse- og oppvekstfag, Service og samferdsel,  Restaurant og matfag, Bygg– og anleggsteknikk, Teknikk og industriell produksjon og Hverdagslivstrening. To første byggene skal tas i bruk i 2015, det siste i 2017.

Byggherren ønskert et åpent bygg med fleksibel inndeling, konsekvensen ble åpenhet mellom brannceller over mange plan, i tillegg ble flere klasserom tilknyttet samme branncelle; forhold som utfordrert rømningssikkerheten og måtte analyseres særskilt.

Målet for den branntekniske prosjekteringen var å optimalisere de branntekniske løsningene slik at de er tilpasset driften av bygget, samtidig som prosjekteringen sikrer at alle relevante krav til brannsikkerhet er ivaretatt. Brannprosjekteringen benytter seg av aktive og passive brannverntiltak kombinert med de branntekniske egenskapene som bygget har, egenskaper som er benyttet i analyser og simuleringer. Det ble gjennomført vurderinger tilknyttet materialvalg og løpende endringer under prosjektering og bygging.

Asplan Viak bidro til å gi bygget en utforming som i stor grad er i tråd med byggherrens og prosjekteringsgruppens ønsker.